Notowania

ALI informacja o odstąpieniu od czynności zmierzających do przeniesienia funduszu inwestycyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także „Spółka” ) informuje, iż w związku ze stwierdzeniem przez Towarzystwo braku możliwości uzyskania zgody Zgromadzenia Inwestrów funduszu Inwestycyjnego WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 870, w dniu 6 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od czynności, podjętych na podstawie uchwały zarządu z dnia 13 listopada 2018 r., w zakresie w jakim zmierzały one do przeniesienia niniejszego funduszu do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Harmonogram przenoszenia pozostałych funduszy inwestycyjnych wskazanych w raporcie nr 79/2018 pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty