Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-28
ALI Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A.
2,80
-2,14
2024-06-28
ALI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Altus S.A. w dniu 28 czerwca 2024
2,80
-2,14
2024-05-31
ALI Złożenie przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.
3,13
-3,51
2024-05-31
ALI Wniesienie skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu
3,13
-3,51
2024-05-29
ALI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
3,13
0,00
2024-05-29
ALI Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023
3,13
0,00
2024-05-17
ALI Decyzja Administracyjna Komisji Nadzoru Finansowego
3,24
-0,93
2024-05-09
ALI QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,87
-1,05
2024-05-04
ALI Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego
2,92
0,00
2024-04-26
ALI SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
2,95
0,00
2024-04-26
ALI RR /2023: formularz dla raportów rocznych
2,94
+0,34
2024-04-23
ALI Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2023
2,95
+2,71
2024-04-18
ALI Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
3,54
+1,41
2024-04-03
ALI Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2023 r.- uzupełnienie
3,65
-3,56
2024-03-18
ALI Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
3,40
-2,94
2024-03-08
ALI Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
3,58
0,00
2024-01-31
ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2024
3,38
-4,73
2023-12-21
ALI Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2023 r.
2,48
-5,65
2023-12-11
ALI Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego
2,38
0,00
2023-11-30
ALI Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
2,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 32
  • Następna strona