Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów013 446015 042
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1892 3512713 216
Zysk (strata) brutto-1891 7532762 936
Zysk (strata) netto-1561 0621761 960
Przepływy netto-193-544-247-375
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1938 856-247-384
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-9 3950187
Przepływy netto z działalności finansowej0-50-178
Aktywa razem48 357137 06648 811135 154
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 68917 5477 69019 735
Zobowiązania długoterminowe024501 491
Zobowiązania krótkoterminowe7 68917 3027 69018 244
Kapitał własny40 668106 81841 121103 278
Kapitał zakładowy4 0924 0924 0924 092
Liczba akcji (tys. szt.)40 920,0040 920,0040 920,0040 920,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,992,611,002,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,030,000,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0668121 110232 395
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-551-4 2065 98849 119
Zysk (strata) brutto-436-4 2878 19149 134
Zysk (strata) netto-720-4 3681 16739 851
Przepływy netto-329-34 09210 436-92 472
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 105-28 73417 50040 564
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej77646 645-157-59 798
Przepływy netto z działalności finansowej0-52 003-6 907-73 238
Aktywa razem48 53649 875173 333131 365
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 7128 33120 95014 869
Zobowiązania długoterminowe3301 4020
Zobowiązania krótkoterminowe7 6798 33119 54814 869
Kapitał własny40 82441 544143 368116 496
Kapitał zakładowy4 0924 0924 6124 612
Liczba akcji (tys. szt.)40 920,0040 920,0046 120,0046 120,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,001,013,112,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,110,030,86
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport