Notowania

COGNOR: strona spółki
6.12.2018, 18:30

COG Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji Emitenta

COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 6 grudnia 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego notyfikację o nabyciu przez PS Holdco Spółka z o.o. – spółkę zależną od Pana Przemysława Sztuczkowskiego w dniu 5 grudnia 2018 roku 267 500 szt. akcji Emitenta.
Dokument notyfikacji w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty