Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-26
COG Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 26.06.2024
8,38
+0,54
2024-06-26
COG treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2024
8,38
+0,54
2024-05-29
COG zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
8,03
-0,06
2024-05-27
COG Notyfikacja osoby zarządzającej o zbyciu akcji
8,14
0,00
2024-05-16
COG Emisja obligacji serii 2/2024
8,50
-2,59
2024-05-15
COG Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za I kwartał 2024
8,50
0,00
2024-05-15
COG QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,50
0,00
2024-05-15
COG Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego
8,50
0,00
2024-05-07
COG Emisja obligacji serii 2/2024 przez spółkę zależną
8,44
0,00
2024-04-24
COG Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za rok 2023
8,96
0,00
2024-04-24
COG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
8,96
0,00
2024-04-24
COG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
8,96
0,00
2024-04-16
COG Zmiana terminu przekazania raportów za rok 2023
9,75
-2,15
2024-03-25
COG Zmiana terminu przekazania raportów za rok 2023 oraz za I kwartał 2024
8,30
0,00
2024-02-08
COG zawarcie aneksu do umowy kredytowej
8,28
0,00
2024-01-28
COG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
7,66
0,00
2024-01-25
COG Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
7,67
-1,04
2024-01-15
COG Spłata obligacji serii 1/2021 i emisja obligacji serii 1/2024
8,30
-0,48
2023-12-29
COG Planowana emisja obligacji przez Cognor S.A.
8,39
-0,72
2023-11-24
COG Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu akcji
8,47
+0,35
  • Poprzednia strona
  • z 74
  • Następna strona