Notowania

TOYA: strona spółki
11.12.2018, 8:53

TOA Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji

Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje o otrzymaniu,
w dniu 10 grudnia 2018 r., w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), od Akcjonariusza zawiadomienia dotyczącego znacznych pakietów akcji. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty