Notowania

ZYWIEC: strona spółki
3.01.2019, 11:33

ZWC Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zgodnie z paragrafem 80 ust.1 Rozporzadzenia Ministraw Finansów z dnia 29.03.2018 r. Grupa Zywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
1. Raporty roczne za rok obrotowy 2018 (SA-R, SA-Rs) 13.02.2019 r. 2. Raport pólroczny (Sa-Ps) 29.07.2019 r. 3. Skonsolidowane raporty kwartalne I kwartał 2019 r. 24.04.2019 r. II kwartał 2019 r. 23.10.2019 r.

Inne komunikaty