Notowania

TOYA: strona spółki
23.01.2019, 16:38

TOA Aneks z dnia 23 stycznia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019r. TOYA S.A. zawarła z Bankiem Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 14 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 (dalej: „Umowa”), o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt 25.1.4.
Na mocy przedmiotowego aneksu: a) została podwyższona dotychczasowa kwota dostępnego kredytu z 40.000.000,00 zł do 55.000.000,00 zł. b) ustalono, że kredyt w kwocie 55.000.000,-zł. będzie dostępny do dnia 28 czerwca 2019r., a w kwocie 40.000.000,-zł. do dnia 13 grudnia 2019 r., zgodnie z Raportem bieżącym nr 48/2018 z dn.14 grudnia 2018r. c) zostało ustanowione dodatkowe zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zastawu w postaci środków obrotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 18.750.000,00-zł. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty