Notowania

HRL Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Hornigold Reit S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w zakresie zmian w składzie Zarządu Emitenta powołując Pana Kamila Kitę, pełniącego dotychczas funckję Członka Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Inne komunikaty