Notowania

HRL Podpisanie umowy zakupu nieruchomości od spółki zależnej Śląskie Kamienice S.A.

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Emitent","Spółka") informuje, iż doszło do podpisania umowy zakupu nieruchomości od spółki zależnej Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Spółka zależna"), stanowiącej udział wynoszący 434/1000 części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,1358 ha, zabudowanej czterema pięcio i pół kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi, położoną w śródmieściu miasta Katowice za cenę łączną wynoszącą 1.180.830,00 zł. W ramach wyżej opisanego udziału Emitent nabył cztery niewyodrębnione lokale mieszkalne, usytuowane w jednym z wyżej opisanych budynków mieszkalnych.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przedmiotowe lokale nabył w celu prowadzenia bieżącej działalności opartej na wynajmie i sprzedaży nieruchomości w ramach oferty condo. Emitent zobowiązał się do zapłaty całości ceny sprzedaży do dnia 15 marca 2019 roku.

Inne komunikaty