Notowania

EBC: strona spółki
25.03.2019, 16:19

EBC Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Eryka Nyckowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego akcji EBC Solicitors S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty