Notowania

ZYWIEC: strona spółki
27.03.2019, 13:35

ZWC Zawarcie aneksów do umów kredytowych z bankiem PEKAO S.A.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. (,,Spółka’’) informuje, iż w dniu 27 marca 2019 roku Spółka zawarła z Bankiem Pekao S.A.:
1/ aneks do Umowy o limit kredytowy zawartej w dniu 30 grudnia 2013 roku, przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 31 maja 2022 roku oraz podwyższający kwotę dostępnego limitu kredytowego z 250 000 tys. złotych do 350 000 tys. złotych oraz 2/ aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 25 maja 2005 roku w wysokości 120 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 31 marca 2020 roku. Oba kredyty przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytów oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Powyższe umowy kredytowe odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Spółki w Banku Pekao S.A. i stanowią umowy znaczące ze względu na ich łączną wartość.

Inne komunikaty