Notowania

MNS Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2017 z dnia 24.04.2017r oraz 1/2018 z dnia 06.03.2018r, informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 roku (dalej „Umowa”) w zakresie odnowienia okresu udostępnienia kredytu do dnia 30 listopada 2019r. oraz zmiany prawnych zabezpieczeń zgodnie z regulacjami bankowymi, których treść nie odbiega od przyjętych standardów rynkowych w tym obszarze.

Inne komunikaty