Notowania

KKHERBAL: strona spółki
10.04.2019, 11:24

KKH Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 06 maja 2019 r. na godzinę 08:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Limanowskiego 1A lok. 8 w Wieliczce (32-020).
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

Inne komunikaty