Notowania

2CP Przysądzenie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości

W nawiązaniu do raportu EBI 11/2015 oraz do raportu ESPI 6/2017 Zarząd 2C Partners S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż postanowienie Sądu Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny, na mocy którego Sąd postanowił przysądzić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Czapelskiej w Warszawie, na rzecz nabywcy 2C Partners Spółki Akcyjnej w Warszawie, jest prawomocne.

Inne komunikaty