Notowania

CHEMOS: strona spółki
15.04.2019, 18:31

CHS Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do RB nr 2/2018, 21/2018, 14/2018, 37/2018, 42/2018, 50/2018, 57/2018, 62/2018, 67/2018, 73/2018, 5/2019, 12/2019 oraz 22/2019 informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku opublikowany zostanie w dniu 28 czerwca 2019 roku.
Jednocześnie Emitent do końca trzeciego kwartału 2019 roku opublikuje pozostałe zaległe raporty okresowe tj. skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku oraz jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2018 r. oraz IV kwartał 2018 r.

Inne komunikaty