Notowania

RADPOL: strona spółki
15.04.2019, 22:09

RDL Podpisanie aneksu do listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku podpisał z inwestorem branżowym aneks nr 1 do listu intencyjnego z dnia 26 marca 2019 roku (dalej Aneks), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 26 marca 2019 roku.
Aneks wydłużył termin na złożenie przez inwestora prawnie wiążącej oferty nabycia zakładu produkcyjnego Wirbet zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim oraz zawarcia umowy jego kupna/sprzedaży do dnia 31 maja 2019 roku. Zmiana ta wynika z konieczności doprecyzowania warunków przeprowadzenia ww. transakcji. Informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-04-15
RDL Podpisanie aneksu do listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego
1,51
0,00
2019-04-15
RDL Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
1,47
+3,06
2019-04-03
RDL R /: formularz raportu rocznego
1,48
0,00
2019-04-03
RDL Q 3/2018: formularz raportu kwartalnego
1,44
+2,43
2019-04-03
RDL Korekta raportu okresowego za III kwartał 2018 roku
1,44
+2,43
2019-03-27
RDL Zawarcie porozumienia ramowego na dostawę produktów Spółki
1,29
+4,65
2019-03-26
RDL Podpisanie Listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego
1,29
0,00
2019-01-24
RDL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
1,06
-1,89
2018-12-20
RDL Powołanie Członka Zarządu Spółki
1,12
-3,57
2018-12-10
RDL Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
1,16
-0,86