Notowania

HRL Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: Emitent) informuje, że na podstawie zawiadomienia z dnia 15 kwietnia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art.19ust.1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE nr 596/2014 przez Śląskie Kamienice S.A., Spółka powzięła informację o zbyciu przez Śląskie Kamienice S.A. w dniu 12 kwietnia 2019 roku 2.100.000 akcji Emitenta. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.
Śląskie Kamienice S.A. to podmiot blisko powiązany z: a. Kamilem Kitą, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz Członka Zarządu Śląskie Kamienice S.A., b. Ofką Piechniczek, która pełni funckję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz Prezesa Zarządu Śląskie Kamienice S.A., c. Łukaszem Rosińskim, który pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A., d. Konradem Mroczkiem, który pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty