Notowania

SNIEZKA: strona spółki
26.04.2019, 16:43

SKA Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy, którzy w dniu 26 kwietnia 2019 roku dysponowali ilością głosów powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA.

Załączniki

Inne komunikaty