Trwa ładowanie...
bEUFSNsR
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-29
SKA Zmiana adresu siedziby Spółki
80,60
-3,23
2021-11-17
SKA QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
80,60
+0,25
2021-09-15
SKA PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
82,00
0,00
2021-05-19
SKA QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
87,00
-0,46
2021-04-29
SKA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
89,00
0,00
2021-04-29
SKA Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
89,00
-0,22
2021-04-29
SKA Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
89,00
-0,22
2021-04-27
SKA Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
87,80
+1,37
2021-04-21
SKA Zmiana adresu strony internetowej
89,40
-0,45
2021-04-09
SKA Korekta raportu 6/2021: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
89,00
-0,45
2021-04-01
SKA Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
88,80
+0,45
2021-03-29
SKA Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
87,80
+2,05
2021-03-29
SKA R /: formularz raportu rocznego
87,80
+2,05
2021-03-29
SKA RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
87,80
+2,05
2021-02-26
SKA Powołanie nowego Członka Zarządu
90,00
+0,44
2021-02-11
SKA Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego
89,40
-0,67
2021-02-11
SKA Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego odnawialnego
89,40
-0,67
2021-01-28
SKA Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
90,00
-0,22
2020-12-29
SKA Zrealizowanie kluczowych etapów procesu zmian modelu operacyjnego
87,60
+0,91
2020-12-16
SKA Podpisanie aneksu do umowy na realizację budowy Centrum Logistycznego - II etap inwestycji
87,00
+0,92
  • Poprzednia strona
  • z 46
  • Następna strona
bEUFSNtz