Trwa ładowanie...
bFdEYyid
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów151 160132 212109 171139 098
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 8941 8391 613-4 570
Zysk (strata) brutto16 17941 812-2 487-3 227
Zysk (strata) netto12 96041 481-1 675-2 473
Przepływy netto-11 4029 923-1-19 883
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 214-12 648-70 474-1 200
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 25621 647-23 695-39 696
Przepływy netto z działalności finansowej-11 36092494 16821 013
Aktywa razem812 740815 437777 493709 564
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania590 604606 261563 492383 295
Zobowiązania długoterminowe413 627395 771323 317119 323
Zobowiązania krótkoterminowe176 977210 490240 175263 972
Kapitał własny222 136209 176214 001293 440
Kapitał zakładowy12 61812 61812 61812 618
Liczba akcji (tys. szt.)12 617,7812 617,7812 617,7812 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,6116,5816,9623,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,033,29-0,13-0,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów583 703717 082586 777564 481
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 51478 97079 64773 900
Zysk (strata) brutto66 64978 95278 44170 286
Zysk (strata) netto56 38159 50461 63255 892
Przepływy netto-52529 282-15 95312 827
Przepływy netto z działalności operacyjnej45 25999 15780 71562 156
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-80 059-175 605-56 346-27 003
Przepływy netto z działalności finansowej34 275105 730-40 322-22 326
Aktywa razem660 562661 448404 481369 110
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania444 886363 081135 569140 572
Zobowiązania długoterminowe200 512158 7985 1593 537
Zobowiązania krótkoterminowe244 374204 283130 410137 035
Kapitał własny215 676265 426262 484224 620
Kapitał zakładowy12 61812 61812 61812 618
Liczba akcji (tys. szt.)12 617,7812 617,7812 617,7812 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,0921,0420,8017,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,474,724,884,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bFdEYyiL