Trwa ładowanie...
bEUkLaet
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów240 845226 904182 611139 098
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 57823 95822 023-4 570
Zysk (strata) brutto30 08024 97221 252-3 227
Zysk (strata) netto23 26220 16716 327-2 473
Przepływy netto-15 5478 1415 737-19 883
Przepływy netto z działalności operacyjnej67 28948 543-8 116-1 200
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-35 569-17 392-24 386-39 696
Przepływy netto z działalności finansowej-47 267-23 01038 23921 013
Aktywa razem831 090838 774814 387709 564
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania494 896531 234467 824383 295
Zobowiązania długoterminowe155 901168 924161 250119 323
Zobowiązania krótkoterminowe338 995362 310306 574263 972
Kapitał własny305 254279 264311 741293 440
Kapitał zakładowy12 61812 61812 61812 618
Liczba akcji (tys. szt.)12 617,7812 617,7812 617,7812 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)24,1922,1324,7123,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,841,601,29-0,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów821 330717 082586 777564 481
Zysk (strata) z działalności operacyjnej102 53678 97079 64773 900
Zysk (strata) brutto103 98078 95278 44170 286
Zysk (strata) netto77 96459 50461 63255 892
Przepływy netto-16 92029 282-15 95312 827
Przepływy netto z działalności operacyjnej120 69199 15780 71562 156
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-124 813-175 605-56 346-27 003
Przepływy netto z działalności finansowej-12 798105 730-40 322-22 326
Aktywa razem709 564661 448404 481369 110
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania383 295363 081135 569140 572
Zobowiązania długoterminowe119 323158 7985 1593 537
Zobowiązania krótkoterminowe263 972204 283130 410137 035
Kapitał własny293 440265 426262 484224 620
Kapitał zakładowy12 61812 61812 61812 618
Liczba akcji (tys. szt.)12 617,7812 617,7812 617,7812 617,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)23,2621,0420,8017,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,184,724,884,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEUkLafb