Notowania

MXP Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Maxipizza S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 29.04.2019 r. Emitent otrzymał od spółki Carpathia Capital S.A. powiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Maxipizza S.A. powyżej progu 5 %. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty