Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-04-23
MXP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxipizza S.A. na dzień 20.05.2024 r.
0,60
0,00
2024-03-22
MXP Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
0,60
0,00
2024-03-08
MXP Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,64
0,00
2024-03-08
MXP Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,64
0,00
2024-02-29
MXP Zawarcie umowy dotyczącej uruchomienia pizzerii Maxi Pizza w Łodzi
0,54
0,00
2023-12-22
MXP Przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
0,50
0,00
2023-09-21
MXP Zawiadomienie o otrzymaniu od osób pełniących obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR
0,53
0,00
2023-06-30
MXP Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 30.06.2023 r.
0,49
0,00
2023-06-02
MXP Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 30.06.2023 r.
0,58
0,00
2023-06-02
MXP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. na dzień 30.06.2023 r.
0,58
0,00
2023-03-23
MXP Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
0,70
0,00
2023-02-03
MXP zakończenie działalności operacyjnej pizzerii w Krakowie
0,70
0,00
2023-01-05
MXP przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
0,63
0,00
2023-01-04
MXP Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
0,63
0,00
2022-09-06
MXP Rozwiązanie umowy franchyzowej z franchyzobiorcą sieci Maxi Pizza w Łodzi oraz naliczenie kary umownej
0,71
0,00
2022-06-29
MXP ZWZ - lista akcjonariuszy
0,71
0,00
2022-05-31
MXP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxipizza S.A. na dzień 28.06.2022 r.
0,69
+2,92
2022-05-05
MXP Utworzenie odpisu aktualizującego
0,71
-4,20
2022-03-17
MXP Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
0,69
0,00
2021-12-31
MXP Utworzenie odpisu aktualizującego
0,70
+1,43
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona