Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MXP Rozwiązanie umowy franchyzowej z franchyzobiorcą sieci Maxi Pizza w Łodzi oraz naliczenie kary umownej

Zarząd Maxipizza S.A. ("Spółka'') informuje, że w dniu 6.09.2022 r Spółka rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym Umowę franchyzową ze spółką Food-Kul Sp. z o.o., prowadzącą działalność jako franchyzobiorca sieci Maxi Pizza w Łodzi. Umowa została rozwiązana z powodu naruszenia warunków Umowy franchyzowej przez franchyzobiorcę. Do czasu nawiązania współpracy z ewentualnym kolejnym franchyzobiorcą działalność restauracyjna w Łodzi pod marką Maxi Pizza nie będzie prowadzona. Spółka w chwili obecnej nie jest w stanie określić czasu ewentualnego wznowienia działalności sieci Maxi Pizza w Łodzi. Zamknięcie restauracji w Łodzi nie wpłynie znacząco na przychody Spółki.
Jednocześnie Zarząd Maxipizza S.A. informuje o naliczeniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym franchyzobiorcy Spółki, firmie Food-Kul Sp. z o.o., kary umownej w wysokości 50 000,- Euro zgodnie z postanowieniami zawartej pomiędzy Maxipizza S.A. i Food-Kul Sp. z o.o. umowy franchyzowej, w związku z naruszeniami i nieprzestrzeganiem warunków umowy franchyzowej.

Inne komunikaty