Notowania

FOR Zakończenie procesu certyfikacji gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch. Premiera Phantom Doctrine na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez Spółkę w formie komunikatu.
W opinii Zarządu sprzedaż gry Phantom Doctrine na platformie Nintendo Switch będzie mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty