Notowania

ALDA: strona spółki
29.05.2019, 13:32

ALD Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

Zarząd ALDA S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2019r. uchwały dotyczącej skierowania do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 . Zarząd postanowił zawnioskować o pokrycie straty w kwocie 440 302,07 zł ( czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dwa 07/100 ) z kapitału zapasowego Spółki . Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki ALDA S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 . Zarząd przypomina , że ostateczna decyzja dotycząca pokrycia straty zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Inne komunikaty