Notowania

VISION: strona spółki
31.05.2019, 9:21

VIV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Nurkowskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty