Notowania

FOR Zakończenie procesu certyfikacji gry Q-YO Blaster na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry Q-YO Blaster na Nintendo Switch. Premiera Q-YO Blaster na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez Spółkę w formie komunikatu.
W opinii Zarządu sprzedaż gry Q-YO Blaster na platformie Nintendo Switch może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty