Notowania

OAT: strona spółki
19.06.2019, 21:25

OAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2019 roku

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (Spółka) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2019 roku („ZWZ”) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:
- Szumowski Investments sp. z o.o., która posiadała na ZWZ 1.138.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.138.500 głosów, co stanowiło 17,20% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 8,33% ogólnej liczby głosów w Spółce, a łącznie z Panem Marcinem Szumowskim stan posiadania na ZWZ wynosił 1.206.100 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.206.100 głosów, co stanowiło 18,22% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 8,82% ogólnej liczby głosów w Spółce - Pan Stanisław Pikul, który posiadał na ZWZ 676.250 akcji Spółki, z których przysługiwało 676.250 głosów, co stanowiło 10,22% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,95% ogólnej liczby głosów w Spółce, - IPOPEMA 112 FIZ AN, który posiadał na ZWZ 4.135.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.135.000 głosów, co stanowiło 62,48% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 30,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. - Rząd Norwegii (Government of Norway), który posiadał na ZWZ 481.042 akcji Spółki, z których przysługiwało 481.042 głosów, co stanowiło 7,27% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 3,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty