Notowania

CFSA: strona spółki
24.06.2019, 16:01

CFS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że jedynym akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r. („ZWZ”) był Pan Krzysztof Rożko, który posiadał w trakcie obrad ZWZ 5.337.835 akcji Spółki, z których przysługiwało 5.337.835 głosów, co stanowiło 100 % liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 63,82 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty