Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-03-10
CFS Intencja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
4,52
+0,44
2023-02-17
CFS Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect
4,50
-5,33
2023-01-19
CFS Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
4,32
+0,46
2023-01-17
CFS Złożenie wniosków do GPW i KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku NewConnect
4,44
-2,70
2023-01-13
CFS Zawarcie umowy cesji wierzytelności
4,44
0,00
2023-01-13
CFS Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
4,44
0,00
2023-01-13
CFS Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
4,44
0,00
2023-01-12
CFS Zawarcie aneksów do umów zakazu sprzedaży akcji serii F z członkami zarządu Spółki
4,44
-7,21
2023-01-12
CFS Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 12 stycznia 2023 r.
4,44
-7,21
2022-12-23
CFS Zawarcie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego
3,80
+3,68
2022-12-16
CFS Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Centrum Finansowe Spółka Akcyjna na dzień 12 stycznia 2023 r.
4,30
-3,26
2022-12-02
CFS Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej odnowienia kredytu rewolwingowego
4,56
0,00
2022-10-27
CFS Złożenie zapisu i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego
4,14
0,00
2022-10-19
CFS Wybór firmy audytorskiej na lata 2022- 2023
3,78
0,00
2022-09-26
CFS Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
4,20
+0,95
2022-08-30
CFS Zawarcie umów cesji wierzytelności
3,84
-0,52
2022-06-15
CFS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.
4,64
0,00
2022-05-23
CFS Zakończenie przeglądu opcji strategicznych w związku ze stwierdzeniem braku możliwości akwizycji przez Spółkę DM BPS S.A.
4,88
-1,64
2022-05-19
CFS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2022 r.
4,66
+6,87
2022-04-29
CFS Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
4,66
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona