Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 4034 0714 0624 407
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7402 7701 2813 084
Zysk (strata) brutto2 3332 5191 0302 815
Zysk (strata) netto1 8832 0447702 328
Przepływy netto3 1061 5437422 373
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 3982 7962 0513 909
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-988-903-640-896
Przepływy netto z działalności finansowej-304-350-669-640
Aktywa razem59 22548 68155 36455 480
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 81115 53216 48116 662
Zobowiązania długoterminowe15 80911 97312 08712 600
Zobowiązania krótkoterminowe4 0023 5594 3944 062
Kapitał własny39 41441 38638 88438 818
Kapitał zakładowy9 2009 2008 3648 364
Liczba akcji (tys. szt.)9 199,869 199,868 363,518 363,51
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,284,504,654,64
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,200,220,090,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 66714 89313 67915 597
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 8949 2536 6478 035
Zysk (strata) brutto7 6856 7646 6786 063
Zysk (strata) netto6 0355 4335 4224 868
Przepływy netto-3515 16780-1 876
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 26611 69310 35825 299
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 798-14 658-13 612-27 442
Przepływy netto z działalności finansowej-9 8188 1323 334268
Aktywa razem55 36454 62433 46523 747
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 48118 6827 7143 478
Zobowiązania długoterminowe12 08715 6071 0042 106
Zobowiązania krótkoterminowe4 3943 0756 7101 372
Kapitał własny38 88435 94225 75120 269
Kapitał zakładowy8 3648 3648 3648 364
Liczba akcji (tys. szt.)8 363,518 363,518 363,518 363,51
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,654,303,082,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,720,650,650,58
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)