Notowania

PAMAPOL: strona spółki
24.06.2019, 21:17

PMP Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że z informacji przedstawionej oferentom obecnym podczas otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 (Przetarg) organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie wynika, iż Emitent i spółka zależna Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) złożyły najkorzystniejsze oferty cenowe na trzy z dwudziestu zadań częściowych objętych Przetargiem, tj. Emitent – na dostawę fasoli białej i pasztetu wieprzowego na wartość 16,3 mln zł brutto, a WZPOW na dostawę groszku z marchewką na wartość 13,9 mln zł brutto. Dostawy będą realizowane na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża.
Łączna wartość ww. ofert złożonych przez Emitenta i WZPOW w ramach Przetargu wynosi 30,2 mln zł brutto. Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa nie została zakończona, oraz że formalne rozstrzygnięcie Przetargu, a także zawarcie przyszłej umowy na dostawy produktów objętych Przetargiem może zależeć od wniesienia ewentualnego odwołania przez innych uczestników postępowania przetargowego. Ponadto warunkiem zawarcia umów będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia brutto (w ramach danego zadania częściowego). O formalnym rozstrzygnięciu Przetargu, oraz o zawarciu przyszłych umów na dostawy produktów objętych Przetargiem Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty