Notowania

ELQ: strona spółki
28.06.2019, 16:12

ELQ Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd ELQ S.A. (dalej: "Spółka", "Emient") przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
Nazwa akcjonariusza: Veltoro Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 95.000.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 95.000.000 Udział w głosach na WZ: 100% Udział w ogólnej liczbie głosów: 95%

Inne komunikaty