Notowania

BRAS: strona spółki
28.06.2019, 18:32

BSA Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.

Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019r.:
STARK INVEST LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,85 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 46,62 % w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty