Notowania

PIW Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE na posiedzeniu w dniu 1.07.2019 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Wólka Kozodawska 05-502 przy ul. Bukietowa 4, gmina Piaseczno (podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr ewidencyjny 3872), do przeprowadzenia przegląu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020. Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3872.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres jej realizacji.

Inne komunikaty