Notowania

FOR Zakończenie procesu certyfikacji gry TERRORHYTHM (TRRT) na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry TERRORHYTHM (TRRT) na Nintendo Switch. Premiera TERRORHYTHM (TRRT) na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez Spółkę w formie komunikatu.
W opinii Zarządu sprzedaż gry TERRORHYTHM (TRRT) na platformie Nintendo Switch może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty