Notowania

FOR Podwyższenie kapitału zakładowego w MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), ("FE") informuje, iż w dniu 11.07.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MegaPixel Studio S. A. z siedzibą w Gdyni ("MPS") podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego MPS z kwoty 100.000 zł do kwoty 111.111,10 zł poprzez emisję 111.111 nowych akcji. Nowe akcje zostaną objęte przez inwestorów indywidualnych za łączną kwotę 499.999,50 zł z
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS Spółka posiadać będzie 45% udziałów w kapitale zakładowym. Jednocześnie Spółka przekazuje, że łączna wartość środków wpłaconych na rzecz MegaPixel Studio S. A. od daty jej powstania przez wszystkich akcjonariuszy wynosi około 600 tys. zł. Spółka MegaPixel Studio S. A. realizuje w tej chwili kilka projektów przy współpracy z FE, w tym Panzer Dragoon: Remake. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty