Notowania

FOR Zakończenie procesu certyfikacji gry Tap Skaters na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry Tap Skaters na Nintendo Switch. Premiera Tap Skaters na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez Spółkę w formie komunikatu.
Tap Skaters będzie 50-tą grą w portfolio Spółki na Nintendo Switch. W opinii Zarządu sprzedaż gry Tap Skaters na platformie Nintendo Switch może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty