Notowania

OAT: strona spółki
7.08.2019, 11:31

OAT Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 roku do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Prezesa Zarządu Marcina Szumowskiego, powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Prezes Zarządu Marcin Szumowski przekazał informację, iż dokonał nabycia 5.000 akcji Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty