Notowania

SARE: strona spółki
9.08.2019, 12:27

SAR Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż po przeprowadzeniu ogólnego badania i analizy potencjału rynku w zakresie inwestycji w spółki zależne od Emitenta, tj. Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o., w dniu 09.08.2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskiwania inwestora do wyżej wymienionych spółek.
Na dzień dzisiejszy żadne decyzje związane z wyborem inwestora nie zostały podjęte, nie ma pewności, czy ostatecznie proces ten zakończy się sukcesem. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inne komunikaty