Trwa ładowanie...
bEihBaEl

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-11
DTR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania
7,20
0,00
2021-05-28
DTR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
6,70
0,00
2021-05-20
DTR QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,70
0,00
2021-05-17
DTR Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu
6,60
+1,52
2021-05-11
DTR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania
6,80
0,00
2021-05-10
DTR Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta
6,80
0,00
2021-04-30
DTR Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku
6,55
+3,82
2021-04-22
DTR Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2021 roku
6,55
0,00
2021-04-20
DTR Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
6,50
0,00
2021-04-20
DTR Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.
6,50
0,00
2021-04-20
DTR RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
6,50
0,00
2021-04-20
DTR R /: formularz raportu rocznego
6,50
0,00
2021-04-06
DTR Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok
6,80
0,00
2021-03-04
DTR Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
7,00
-4,29
2021-02-01
DTR Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
7,10
-2,11
2021-01-29
DTR Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
7,10
0,00
2021-01-27
DTR Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
7,00
+1,43
2021-01-26
DTR Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej
7,10
-1,41
2021-01-26
DTR Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.
7,10
-1,41
2020-12-14
DTR Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
6,20
-0,81
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona
bEihBaET