Trwa ładowanie...
bEahVryZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 52512 77512 93712 365
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 245-341248118
Zysk (strata) brutto-1 313-433108-112
Zysk (strata) netto-892-461132-130
Przepływy netto8362021 249425
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 9404162 7561 243
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-960-648-588-679
Przepływy netto z działalności finansowej-144434-919-139
Aktywa razem38 72337 23937 27142 440
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 37815 32614 98314 843
Zobowiązania długoterminowe2 6734 5164 5043 054
Zobowiązania krótkoterminowe14 70510 81010 28211 789
Kapitał własny21 21321 79422 24027 539
Kapitał zakładowy249249249249
Liczba akcji (tys. szt.)2 485,782 485,782 485,782 485,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,538,778,9511,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,36-0,180,05-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 60158 30348 33445 966
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 220-8831 6394 320
Zysk (strata) brutto-1 751-1 1381 4794 197
Zysk (strata) netto-1 350-1 3014372 420
Przepływy netto2 712972-2 537579
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 3563 4735 6864 643
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 875-3 063-9 516-3 820
Przepływy netto z działalności finansowej-7685621 293-243
Aktywa razem38 72339 46840 13234 593
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 37816 84114 3119 446
Zobowiązania długoterminowe2 6733 7351 413811
Zobowiązania krótkoterminowe14 70513 10612 8978 635
Kapitał własny21 21322 58824 68823 898
Kapitał zakładowy249249229229
Liczba akcji (tys. szt.)2 485,782 485,782 291,552 291,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,539,0910,7710,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,54-0,520,191,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEahVrzH