Trwa ładowanie...
bEiRVoPV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 07216 52512 77512 595
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-248-1 245-341336
Zysk (strata) brutto-338-1 313-433210
Zysk (strata) netto-208-892-461218
Przepływy netto1 0958362021 165
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 0931 9404162 672
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-617-960-648-588
Przepływy netto z działalności finansowej-382-144434-919
Aktywa razem38 15838 72337 23937 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 00517 37815 32614 983
Zobowiązania długoterminowe2 3952 6734 5164 504
Zobowiązania krótkoterminowe14 61014 70510 81010 282
Kapitał własny21 01521 21321 79422 240
Kapitał zakładowy249249249249
Liczba akcji (tys. szt.)2 485,782 485,782 485,782 485,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,458,538,778,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,08-0,36-0,180,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 60158 30310 40145 966
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 220-883-1 6604 320
Zysk (strata) brutto-1 751-1 1381 1714 197
Zysk (strata) netto-1 350-1 3011 0672 420
Przepływy netto2 712972-34579
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 3563 473-1 2184 643
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 875-3 063-111-3 820
Przepływy netto z działalności finansowej-7685621 295-243
Aktywa razem38 72339 46820 83934 593
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 37816 8418 6729 446
Zobowiązania długoterminowe2 6733 735683811
Zobowiązania krótkoterminowe14 70513 1067 9898 635
Kapitał własny21 21322 58812 16723 898
Kapitał zakładowy249249229229
Liczba akcji (tys. szt.)2 485,782 485,782 291,552 291,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,539,095,3110,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,54-0,520,471,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEiRVoQD