Notowania

ELZAB: strona spółki
14.08.2019, 15:24

ELZ Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 25.01.2019 r.,
informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego ELZAB S.A. za I półrocze 2019 z dnia 17.08.2019 r. na dzień 16.08.2019 r. Podstawa prawna: art. 80 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29 marca 2018 r.

Inne komunikaty