Notowania

AQUABB: strona spółki
23.08.2019, 15:35

AQU Rezygnacja członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A.

Zarząd "AQUA" S.A. informuje , że w dniu 23.08.2019 r członek Rady Nadzorczej - Pani Maria Hetnał złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., z datą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Równocześnie Spółka informuje, że najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. zostało zwołane na dzień 5.09.2019 r.

Inne komunikaty