Notowania

STELMET: strona spółki
26.08.2019, 17:02

STL Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 26 sierpnia 2019 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019 (tj. za okres 1 października 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.), podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres, które Emitent wraz z komentarzem przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty