Notowania

STELMET: strona spółki
26.08.2019, 19:32

STL Korekta załącznika do informacji nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na skutek wystąpienia błędu technicznego w toku konwersji pliku do PDF w załączniku do raportu bieżącego nr 26/2019 wystąpiły omyłki pisarskie w zakresie danych liczbowych. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje prawidłową treść załącznika z wstępnymi wynikami finansowymi za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019.

Załączniki

Inne komunikaty