Notowania

TSGAMES: strona spółki
29.08.2019, 14:29

TEN Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od Przemysława Jurewicza – osoby bliskiej związanej z osoba pełniącą obowiązki zarządcze Panią Magdaleną Jurewicz (Członkiem Zarządu Spółki) w dniach 28-29.08.2019r.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty