Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
23.05.2024, 20:18

TEN Powołanie członków Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. nowej kadencji

Zarząd Ten Square Games S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały dotyczące powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:
Pana Marcina Biłosa – Członek Rady Nadzorczej Pana Macieja Marszałka – Członek Rady Nadzorczej Pana Rafała Olesińskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Pernala – Członek Rady Nadzorczej Pana Wiktora Schmidta – Członek Rady Nadzorczej Pani Kingi Stanisławskiej – Członek Rady Nadzorczej. Uchwały w sprawie powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Wszystkie wymienione wyżej osoby pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Marcin Biłos: · nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; · wykonuje inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym w Osadkowski sp. z o.o., która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; · nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Maciej Marszałek: · nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; · nie wykonuje innej działalności poza Ten Square Games S.A., która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; · nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Rafał Olesiński: · nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; · wykonuje inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. jest: adwokatem, prowadzącym działalność gospodarczą, komplementariuszem Olesiński i Wspólnicy Sp.k., udziałowcem i Prezesem Zarządu Saurus Grow Sp. o.o., wspólnikiem spółek O&W Invest Sp. z o.o. i pośrednio spółek zależnych ww. Spółki, wspólnikiem Fides Projekt Sp. z o.o., Lafargo R.Olesiński Sp.j., Swimstone Sp. z o.o. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Izoblok SA z siedzibą w Chorzowie, z których żadna nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; · nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Arkadiusz Pernal: · nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; · nie wykonuje innej działalności poza Ten Square Games S.A.; · nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Wiktor Schmidt: · nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; · wykonuje inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. pełni funkcję Executive Chairman w spółce Netguru S.A., która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; · nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Kinga Stanisławska: · nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; · nie prowadzi innej działalności poza Ten Square Games S.A., która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; · nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty