Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
23.05.2024, 20:04

TEN Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. w dniu 23.05.2024r.

Zarząd Ten Square Games S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") zwołane na 23 maja 2024 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania przez ZWZ zostały opublikowane raportem bieżącym nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku oraz raportem bieżącym 18/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku (zmiana porządku obrad uwzględniająca żądanie akcjonariusza) i zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://tensquaregames.com/, w sekcji: "Inwestorzy / Ład korporacyjny / Walne Zgromadzenia". Treść tych dokumentów nie uległa zmianie.

Załączniki

Inne komunikaty